Ofisinizde geri dönüşüme dikkat ediyor musunuz?

Ülkemizde yılda yaklaşık 5 milyon kamyon çöp toplanıyor. Bu kamyonları uç uca eklerseniz, dünyanın çevresini bir kez dolaşır. Peki, dünya genelinde durum ne dersiniz? Birleşmiş Milletleri’in açıkladığı rakamlara göre 2012 yılında 1.3 milyar ton katı atık üreten dünyamızda 2025 yılı itibariyle yıllık katı atık miktarı 2.2 milyar tona ulaşacak. Bugün itibariyle okyanuslarda 150 milyon ton plastik  atık var ve bunların çözünmesi için yüzlerce yıl gerekiyor.

Konuyla ilgili yapılan hesaplamalara göre, gerekli önlemler alınmazsa 2025 yılında okyanuslarda 3 ton balığa karşı 1 ton plastik atık olacak. 2050 yılında ise balıklardan çok plastik atık olacak. İşin ilginç tarafı, dünya genelinde sanayi atıklarının artış oranı, sanayileşmenin artış hızından daha yüksek. Yani zannedilenin aksine, çevre kirliliğinin artışının esas nedeni sanayileşme değil, atık yönetiminin başarılı bir şekilde uygulanamaması. Hal böyle olunca, artan kirlilik nedeniyle su ve gıda güvenliğimiz her geçen gün azalıyor, çevresel riskler ekonomik risklerin önüne geçiyor.

 

Artan çevre kirliliği karşısında pek çok gelişmiş ülke, sürdürülebilir üretim ve tüketim süreçlerini destekleyen döngüsel ekonomi modelini uygulamaya başladı. Bu modelde çevre kirliliğini önlemek için iki temel yöntem izleniyor. Bunlardan ilki, atıklardan enerji üretimi, ikincisi ise atıkların geri dönüşümünün sağlanması. Bu iki yöntem sayesinde atıkları doğa için tehdit olmaktan çıkartıp ülke ekonomisi için fırsata dönüştürüyorlar.

Örneğin İsveç’te uzun yıllardır başarıyla uygulanan bu modelde “Sıfır atık!” söylemi benimsendi. Atıkların neredeyse tümü, ya enerjiye dönüştürülüyor, ya da geri dönüşüm yoluyla ekonomiye kazandırılıyor. Bu konuda İsveç, dünya genelinde örnek teşkil edecek pek çok projeyi hayata geçirdi. İsveç’te 3 ton çöpten 1 ton akaryakıta eş değerde enerji üretimi yapılıyor. Atıklardan ısı ve elektrik enerjisi üretimi, İsveç’in yanı sıra diğer Avrupa ülkelerinde de giderek yaygınlaşıyor. Nitekim atıklar, özellikle de bölgesel ısıtma ve soğutma sistemleri için mükemmel bir enerji kaynağı.

Ofiste geri dönüşüm için neler yapmak gerekir?

Çevre kirliliği ve atık yönetimi konularına bu şekilde kısaca dikkat çektikten sonra, yazımızın bu kısmında ofiste geri dönüşüm için neler yapılabileceği hakkında faydalı bilgiler paylaşacağız. Fakat şunu özellikle belirtmek isteriz. Çevre bilinci gibi sorumluluk gerektiren konularda birilerini uyarmaktan çok örnek olmak daha etkilidir. Burada paylaşacağımız önerileri başkalarından beklemek yerine öncelikle siz yapmaya çalışırsanız, başkaları da sizi örnek alır ve gereğini yapar. Bunları başkalarından beklerseniz, onlar da sizden bekleyip hiçbir zaman eyleme geçirmeyebilirler.

Ofiste geri dönüşüm için ilk olarak atıklarımızı ayrıştırmamız gerekir. Geri dönüşüme kazandırılabilecek atıklar genel olarak plastik, cam, metal, kağıt, karton, ahşap ve kompozit olmak üzere 7 grupta sınıflandırılabilir. Ofisimizde ortak alanlara koyabileceğimiz geri dönüşüm kutularıyla bunların ayrışmasını sağlayabiliriz. Ve tabii, atıkları bu kutulara mümkün olduğunca temiz şekilde bırakmalıyız. Bu sayede atıklar, firesiz bir şekilde geri dönüşüm süreçlerine kazandırılabilir.